Maturitní otázky biologie

funkce pohybové soustavy. Součásti cévní soustavy. choroby dýchací soustavy Trávicí soustava a metabolismus člověka a živočichů.. typy nervových soustav – rozptýlená, kruhová, gangliová,trubicovitá. Fylogeneze rozmnožovací soustavy

Léčivé a pozitivní působení drahokamů - Nábytek Rada

Léčivé a pozitivní působení drahokamů . Křemen a jeho odrůdy. Nejrozšířenějším nerostem na Zemi je křemen. Nacházíme jej jako minerál nebo se ...

Bi_vsechny_tr

Buňka – základní prvek organizace živých soustav. Fylogeneze vylučovací soustavy. Stavba a funkce močového ústrojí, tvorba a chemické složení moči, řízení a choroby vylučovací soustavy. Kůže.

Lidské tělo - Soustava oběhová - Choroby oběhové soustavy

Základní informace o člověku. 2. 9. 2008. choroba dědičná projevuje se těžko zastavitelným krvácením

Biologie - Houby - Maturitní okruhy - Evee 2.11

stahování materiálů je zdarma. Rozmnožovací soustava Zařazení:. pohlavní styk, oplození vajíčka, těhotenství, porod antikoncepce pohlavní choroby sexuální odchylky. Stavba a fce smyslové soustavy živočichů a člověka. funkce dýchací soustavy

Smyslová soustava - e-byliny

Imunitní systém, autoimunitní choroby, alergie. Ženská rozmnožovací soustava. Smyslová soustava Počet produktů: 12

Soustavy smyslové

nejdůležitější smysl člověka – 80-90% informací. Smyslové soustavy - oko Anatomie zrakového orgánu. Optická soustava oka. Pokuste se podle obrázku popsat optickou soustavu oka?. Choroby, onemocnění a poruchy

Tematické plány – školní rok 2012/2013 Povinné předměty  1. ročník září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen 

BIOLOGIE PRO VŠECHNY: 24. Vývoj, stavba a činnost ...

Smyslové orgány • Vlastní smyslové buňky - receptory (čidla) o Exteroreceptory - informují organismus o vlastnostech vnějšího prostředí

Maturitní

Obecné vlastnosti živých soustav, taxonomie organismů. charakteristika třídy, tělní soustavy, systém. 20. Dýchací soustava. 23. Řídící soustavy. Fylogeneze nervové soustavy. Smyslová soustava člověka (stavba, funkce, choroby) 26. Reprodukce

E-Univerzita: Odborná literatura - Novinky

Nové publikace nakladatelství Grada Publishing. V polovině roku 2009 E-Univerzita navázala spolupráci s největším tuzemským nakladatelství odborné ...